Przewiń do głównej treści
  1. SKINLIVE 2023/
  2. Prelegenci/

Anna Kamm

🎙️Pre-regeneracja kobiet w okresie menopauzy, czyli jak przygotować organizm do spadku formy

Dr n. med. Anna Kamm – kosmetolog, adiunkt i koordynator kierunku kosmetologia Wyższej Szkoły Zdrowia w Gdańsku, wykładowca GUMed, egzaminator OKE. Członek honorowy International Association of Mesotheraphy. Członek Rady Naukowej i Rady Recenzentów czasopism naukowych Aesthetic Cosmetology and Medicine oraz Journal of Life and Medical Sciences. Od 20 lat właścicielka Kliniki Urody Kamelia w Gdańsku, specjalizującej się w złożonych terapiach trudnych przypadków. Kosmetologię w praktyce wzbogaca o edukację za pośrednictwem piśmiennictwa. Tworzy bogaty dorobek naukowy licznymi artykułami popularnonaukowymi i naukowymi w czasopismach z Listy Filadelfijskiej, a także wystąpieniami na krajowych i zagranicznych konferencjach z dziedziny kosmetologii i chemii medycznej. Prelegentka II Sympozjum Naukowego dla Kosmetologów SKINLIVE®.